Nieuwe maatregelen, ook voor sport & bewegen

15-11-2021
 
 
Bron: informatiebulletin Covid-19 en sport, Vereniging Sport en Gemeenten, 12 november 2021
 
Vorige week vrijdag, 12 november,  was er weer een persconferentie van demisisonair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 achteruit. Daarom zijn er ook voor sport- en beweegsector nieuwe maatregelen aangekondigd die afgelopen zaterdag zijn ingegaan. De maatregelen duren in ieder geval tot 4 december. Het kabinet komt op 3 december met een actualisatie.

De belangrijkste wijzigingen in de maatregelen voor sport en bewegen vanaf 13 november a.s. zijn:
 • Er is geen publiek meer toegestaan bij het sporten en bewegen;
 • De sportkantines dienen te sluiten om 20.00.
Hieronder volgt het overzicht aan maatregelen.
 
Algemeen
 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan.
 
Sportkantines, terrassen en horeca Aquapelle
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht.
 
Betreden van gebouwen (binnensportlocaties en de gebouwen buitensportlocaties)
 • Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 
Uitzondering op het CTB
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel.
 
Zwembad
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een CTB.
 • Ouders en begeleiders mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.
 
Sluitingstijd sportaccommodaties
Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd.
Dit betekent dat de sportaccommodaties van Sportief Capelle conform de reguliere planning mogen worden gebruikt.
 
Aangezien de maatregelen op zeer korte termijn geïmplementeerd dienen te worden bestaat de mogelijkheid dat er nog veranderingen doorgevoerd gaan worden. Wij houden u daarvan op de hoogte.