Homebase: 4042 leerlingen in schooljaar 2021-2022

15-09-2022
 
“Wanneer gaan we weer beginnen met Homebase?”
Die vraag krijgt Rutger Veugelers deze weken regelmatig te horen van de leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs in Capelle. Ze kijken er al weer naar uit. 
 
Drie jaar geleden startte Sportief Capelle, in samenwerking met Capelse middelbare scholen en het jongerenwerk, Homebase. Wat begon als pilot op drie scholen; het IJsselcollege, het Comenius College en Accent Capelle is voor honderden jongeren uitgegroeid tot een vaste plek om na schooltijd te verblijven. Het afgelopen schooljaar 2021-2022 maakten 370 unieke leerlingen gebruik van de mogelijkheden van Homebase. In totaal konden 4042 leerlingen begroet worden. In één schooljaar. Een succes van formaat! Maar wat is dat nou precies, dat Homebase…
 
Rutger Veugelers, sport- en beweegcoach van Sportief Capelle is vanaf de start betrokken bij het project: “Homebase heeft een enorme vlucht genomen. Sinds dit schooljaar komen we standaard twee keer per week op de drie scholen, we organiseren dus maar liefst zes activiteiten per week. Met Homebase creëren we een veilige plek waar jongeren kunnen ontspannen, waar ze hun talenten kunnen ontdekken en waar ze elkaar kunnen ontmoeten, na schooltijd.”
 
Jongeren hebben zeggenschap in de activiteiten
De activiteiten van Homebase starten in de scholen zelf, zodat de leerlingen in het gebouw kunnen blijven nadat hun laatste lesuur is afgelopen. “We mogen op de scholen van alles gebruiken; het gymlokaal, maar ook de keuken of de aula. Uiteraard afhankelijk van de activiteit die gepland staat die dag. En daarin hebben de jongeren veel zeggenschap” vervolgt Rutger. “Leerlingen participeren in de planning. De meeste activiteiten vinden plaats in de gymzalen, omdat de jongeren graag willen bewegen na een dag in de schoolbanken. Lekker de energie eruit.”
 
Graffiti, muziek of freerunparcours: van alles wat
Veel van de activiteiten organiseren de sport- en coaches van Sportief Capelle zelf, en elke maand worden er ook workshops gegeven door andere professionals. “Zo hebben we bijvoorbeeld al graffiti-kunst gemaakt met elkaar, is er een muziekworkshop door een brassband verzorgd en konden jongeren onder begeleiding een freerunparcours afleggen. We luisteren echt naar wat de leerlingen zelf graag willen doen. We zien jongeren opbloeien als ze worden gehoord en gezien; één van de belangrijkste pijlers van Homebase.”
 
Vroegtijdig signaleren
Homebase richt zich vooral op de eerste- en tweedejaars leerlingen. “De overgang van de basisschool naar de middelbare is voor veel kinderen een grote stap. Juist op dat moment is het zo belangrijk dat kinderen goed begeleid worden. Niet alleen tijdens de lessen op school, maar ook in hun vrije tijd” vervolgt Rutger. “Veel kinderen kennen we al omdat Sportief Capelle ook veel projecten op de basisscholen organiseert. Het is fijn als ze op de middelbare school dan ook weer een vertrouwd gezicht zien. Voor jongeren kunnen we echt een ‘safe person’ zijn. We kunnen vroegtijdig signaleren als het minder goed met ze gaat. Als er reden is tot zorg, vindt er overleg plaats met de mentor of zorgcoördinator van school.”
 
Homebase is laagdrempelig
 “Een gat in de markt. Super waardevol” Patrick Rietbroek, docent lichamelijke opvoeding op Accent Capelle, komt bijna superlatieven te kort als hij vertelt over de positieve effecten van Homebase. “Onze leerlingen kunnen na schooltijd lekker op school blijven. Er worden ontzettend leuke activiteiten voor ze bedacht en uitgevoerd door de medewerkers van Sportief Capelle in samenspraak met de jongeren. De leerlingen zijn vrij om na schooltijd te vertrekken, maar veel van hen blijven hier, zo thuis voelen ze zich bij Homebase. Het is geen verplichting, toch wordt er op zo’n manier een veilige en gezellig plek gecreëerd waardoor onze leerlingen graag nog wat langer blijven. Het laatste lesuur is om 14.30 uur afgelopen, de activiteiten van Homebase lopen door tot 16.00 uur.” “Daarbij komt, dat bij een aantal van onze leerlingen het raakpunt met sportverenigingen of – aanbieders wordt gemist. Omdat het bijvoorbeeld in het gezin waar ze opgroeien, wat minder gebruikelijk is om lid te zijn van een sportvereniging. Homebase is voor hen super laagdrempelig. Ze zijn al op school, ze hoeven dus nergens anders naar toe, het is gratis en veel van hun klasgenoten blijven na schooltijd ook op school.” Vaak gaat Patrick even kijken bij de Homebase-activiteiten die op zijn school elke maandag en woensdag worden georganiseerd. “We zijn een kleine school, dus we kennen elkaar allemaal. Ik vind het belangrijk om niet alleen met de jongeren veel contact te hebben, maar ook met Rutger van Sportief Capelle en Samir van Welzijn Capelle. Hoe korter de lijnen, hoe beter het is voor onze leerlingen. Homebase is daarin een belangrijke schakel!”
 
“Je bent met vrienden, je doet elke keer andere dingen. Omdat het leuk is.”
In de pauze van Homebase krijgen alle leerlingen iets te eten en drinken van de Sport- en Beweegcoach van Sportief Capelle, Rutger Veugelers. Een mooi moment voor Samir, jongerenwerker van Welzijn Capelle, om de jongeren de vraag te stellen wat ze zo leuk vinden aan Homebase. Om en om noemen de deelnemers hun reden op van het vrijwillig langer op school blijven. “Je bent met je vrienden. Je doet elke keer andere dingen. Omdat het leuk is. Thuis is het saai. Leuk om met vrienden te spelen. Omdat het gezellig is.” Veel verschillende redenen dus, maar vooral het samenzijn springt er voor veel jongeren bovenuit. Samir: “We kennen, mede door Homebase, de jongeren van Accent Capelle erg goed. Soms moeten we een beetje bijsturen, en vaak is het gewoon een supergezellige middag. De jongeren lopen niet op straat en leren zoveel van de activiteiten. Lekker sporten en bewegen. Daarnaast organiseren we ook educatieve dingen zoals bijvoorbeeld muziek maken en koken. Het project loopt boven verwachting.”
 
Foto hiernaast: v.l.n.r. Patrick , Rutger en Samir.